Mgr. Jaroslava
Cablková

advokátska kancelária

Pr vnik Senica, Mgr. Jaroslava Cablková
uvodzovky dole

Právo je umenie dobra
a spravodlivosti

uvodzovky hore

Celsus

Oblasti poskytovania právnych služieb:

Rodinné právo


Občianske právo


Obchodné právo


Pracovné právo


Správne právo


Priestupkové právo


Exekučné právo

Právne služby, ktoré advokátska kancelária poskytuje, sú najmä:

Právne poradenstvo


Zastupovanie v súdnom konaní


Spísanie listiny, zmluvy, dohody, žaloby, opravného prostriedku


Zakladanie a zmena v obchodných spoločnostiach


Kontakt

Mgr. Jaroslava Cablková
advokátka

cablkova.jaroslava@gmail.com
0948 300 085
Námestie Oslobodenia 8, 905 01 Senica

IČO: 52 405 486
DIČ: 1071897255
Registračné číslo komory: 7816
Účet: Poštová banka, a.s., IBAN: SK05 6500 0000 0000 9554 7980, SWIFT: POBNSKBX

Podmienky ochrany súkromia

Odmena za právne služby sa riadi Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti číslo 655/2004 o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení.